Maja R Kosić

Maja R Kosić

MAJA R. KOSIĆ

Advokat

 

Short Talks: Tehničke i organizacione mere za implementaciju principa zaštite podataka u skladu sa Opštom uredbom o zaštiti podataka o ličnosti Evropske Unije”

U susret početku primene Opšte uredbe o zaštiti podataka o ličnosti Evropske Unije osvrnućemo se na propisane tehničke i organizacione mere za sprovođenje principa zaštite podataka o ličnosti u skladu sa pomenutom uredbom.

 

Maja R. Kosić je advokat iz Beograda, sa iskustvom u privrednom pravu, savetovanju IT sektora i posebnim interesom za oblasti prava informacionih tehnologija. Maja je diplomirala na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beču, gde se i trenutno usavršava u oblasti prava informacionih tehnologija i zaštite podataka o ličnosti. Maja govori engleski i nemački jezik.