Nenad Gligorić

Nenad Gligorić

DR NENAD GLIGORIĆ

programer i menadžer projekata @DunavNet, prof. na Fakultetu informacionih tehnologija, Alfa Univerzitet i na Fakultetu za ekonomiju i inženjerski menadžment u Novom Sadu

 

Tech Track: Primena IoT-a kod proizvoda masovne potrošnje. Pravne EU regulative kod razvoja software-a prema GDPR

Dr Nenad Gligorić je doktorirao na Fakultetu organizacionih nauka u Beogradu. Kao software inženjer, radio je u firmi Ericsson na FP7 projektima (HOBNET, OUTSMART, EXALTED i SmartSantander). U okviru kompanije DunavNET, angažovan je na različitim istraživačkim projektima: pametni gradovi i ko-kreacije servisa (FP7 SocIoTal), privatnosti podataka bazirane na ekspertnoj evaluaciji i crowd-sourcing alatima (H2020 Privacy Flag); kao i projekte sa visokim komercijalnim potencijalom primenjive u različitim privrednim sektorima (H2020 TagItSmart). U okviru konferencije IoT Week 2016. u Beogradu organizovao je IoT Hackathon. Objavljivao je radove u visoko rangiranim časopsima i na kongresima uključujući 4 rada na SCI listi i 2 poglavlja u knjigama. Profesor je na Fakultetu informacionih tehnologija, Alfa Univerzitet i na Fakultetu za ekonomiju i inženjerski menadžment u Novom Sadu.