Nina Radojičić

Nina Radojičić

NINA RADOJIČIĆ

Asistentkinja u nastavi na Matematičkom fakultetu

Nina je student doktorskih studija na Matematičkom fakultetu u Beogradu, gde radi kao asistent u nastavi na Katedri za računarstvo. U njena naučna interesovanja spadaju algoritmi za rešavanje NP-teških problema. Autor je više naučnih radova i aktivno učestvuje u obrazovno-naučnim programima u zemlji i inostranstvu.