Vladimir Lelićanin

Vladimir Lelićanin

VLADIMIR LELIĆANIN

Senior Software Lead & Product Owner @OriginTrail

 

Tech Track: “OriginTrail – blockchain protokol”

OriginTrail – prvi namenski protokol za lance snabdevanja zasnovan na blockchainu. Tokom predavanja Vladimir će predstaviti njihovu viziju kako rešiti kompleksne izazove u industirji lanaca snabdevanja pomoću jedinstvenog protokola koji razvijaju. Govoriće o mnogobrojnim prednostima koje tehnologija blockchaina donosi za rešavanje poslovnih problema kao i konkretnim rezultatima koje su do sada uspeli da ostvare.  

Vladimi Lelićanin je softverski developer sa 22 godine iskustva u razvoju širokog spektra veb i mobilnih tehnologija i složenih aplikacija. Već 7 godina je predavač na čelu katedre za Web devekopment na SAE institutu u Beogradu. Trenutno radi u Origin Trail-u.